Thiểm Tây Thế giới Sắt & Steel Co, Ltd
Về chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

EMAIL: info@worldironsteel.com

TEL / FAX: 86-029-83526770

THÊM: SỐ 88, Thương mại quốc tế Tây An & Logistics Park.China


Tiêu chuẩn JIS
Trang chủ > Dịch vụ > Tiêu chuẩn JIS
Liên hệ với chúng tôi
Thiểm Tây Thế giới Sắt & Steel Co, Ltd
Địa chỉ: NO.88 Xi'an International Trade & Logistics Park, Quận Baqiao, Trung Quốc
Điện thoại: +86-029-83526770  Fax: 86-029-83526770
Thư điện tử: info@worldironsteel.com
Copyright © Thiểm Tây Thế giới Sắt & Steel Co, Ltd    Friend Link:  Line Forming Machine